Kredyt dla firm – w jakim celu?

O kredytach słyszał każdy z nas. Są to pożyczki udzielane przez bank na określoną kwotę i rozłożone na pewną ilość rat powiększonych o odsetki. Kredyty można brać na różny cel. Kredyty konsumenckie są to produkty finansowe, których środki można wydać dowolnie. Kredyty hipoteczne przeznaczone są na zakup nieruchomości, natomiast samochodowe – na zakup samochodu. W tym artykule skupimy się jednak na kredytach przeznaczonych dla przedsiębiorstw i omówimy, czym w ogóle jest kredyt dla firm. Zapraszamy do lektury.

Co to jest kredyt dla firm?

Jak sama nazwa wskazuje, kredyt dla firm to produkt finansowy przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Mogą być to jednoosobowe działalności, spółki itp. Tego typu zobowiązanie finansowe zaciągane jest głównie w celach inwestycyjnych. W związku z powyższym, decydując się wziąć kredyt na swoją firmę należy wiedzieć dokładnie, na co przeznaczymy środki z niego uzyskane.

Czy każdy może wziąć kredyt dla firm?

Kredyt dedykowany firmom mogą wziąć jedynie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Ponadto należy spełniać również kilka wymagań. Przede wszystkim firma, która nie prosperuje najlepiej, raczej nie będzie miała możliwości zaciągnięcia tego typu zobowiązania. Dokładnie tak jak w przypadku kredytu konsumenckiego czy hipotecznego, tak i również w tym – bank musi mieć pewność, że przedsiębiorca kredyt spłaci. A jeśli miesięczne dochody na to nie wskazują, wówczas nie ma podstaw do tego, aby mu takiego kredytu udzielić.

Rodzaje kredytów firmowych

Istnieje kilka rodzajów kredytów firmowych. Pierwszym z nich jest kredyt inwestycyjny. Środki z niego uzyskane powinny zostać przeznaczone na poczynienie inwestycji w danym przedsiębiorstwie. Np. w firmie z branży IT może być to zakup nowego oprogramowania czy komputerów, natomiast w fabryce – zakup nowej maszyny produkcyjnej. Kolejny rodzaj kredytu firmowego to kredyt obrotowy. Środki z niego uzyskane przeznaczane są na bieżące wydatki w firmie. Umowa na taki kredyt zawierana jest na rok i po tym czasie może być odnowiona. Popularnym zobowiązaniem finansowym w przypadku firm jest również leasing. Służy on do nabywania środków trwałych takich jak samochody, maszyny produkcyjne, urządzenia biurowe itp. To, co wyróżnia go na tle innych zobowiązań finansowych to fakt, że środki trwałe pozyskane w ten sposób nie są własnością osoby je użytkującej. Uiszczając miesięczną opłatę np. za samochód, może ona z niego korzystać w ramach leasingu. Po zakończeniu umowy istnieje możliwość wykupienia takiego środka trwałego na własność.

Redakcja digital-finance.pl