Zakładanie firmy online – najważniejsze informacje

W obecnych czasach każdy szuka właściwego miejsca pracy dla siebie. Nic w tym dziwnego, odpowiednie miejsce pracy jest bowiem kluczowe dla naszego szczęścia. Miejsce pracy, które nas męczy w końcu wpływa na nasze życie prywatne w negatywny sposób. Ważne jest więc, aby nasza praca nas satysfakcjonowała i cieszyła, aby gwarantowała rozwój. Dlatego też tak dużo osób decyduje się na zakładanie firmy.

Zakładanie firmy online

Internet to potężne narzędzie, które pomoże nam w niejednej kwestii i problemie, również w przypadku założenia firmy online. Większość czynności dotyczących założenia firmy możemy zrobić zdalnie, bez wychodzenia z domu. Jest to bardzo dużym udogodnieniem ponieważ wizyty w urzędach są czasochłonne. Na szczęście rozwój technologiczny pozwala nam większość spraw załatwić przez internet.

Pierwsze kroki przed założeniem firmy online

Przede wszystkim przed założeniem firmy musimy się głęboko zastanowić co tak naprawdę chcemy robić, co nam sprawia największą radość i w jakiej dziedzinie mamy największe kwalifikacje. Po określeniu tych kwestii możemy podjąć pierwsze kroki do założenia firmy.

Firmę należy zarejestrować online w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Pierwszym krokiem jest założenie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP – pozwoli nam to nie tylko założyć onlinę firmę, ale i załatwić różne sprawy urzędowe przez internet.

Kolejnym krokiem jest już sama rejestracja działalności w CEIDG. Samo dokonanie wpisu nie wymaga żadnych opłat. Należy jednak wypełnić rzetelnie wniosek. Wniosek wymaga podania danych takich jak:
-firma przedsiębiorcy,
-data urodzenia,
-numery: PESEL, REGON i NIP (jeżeli są nadane),
-obywatelstwo właściciela firmy,
-miejsce zamieszkania oraz adres, pod którym wykonywana jest działalność gospodarcza,
-data rozpoczęcia działalności,
-przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (numer PKD),
-informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej oraz inne dane wymagane przez ustawę.

Należy zaznaczyć, że przy dokonaniu wpisu do CEIDG, automatycznie zostaje utworzony wniosek o nadanie bądź zmianę numeru REGON – określa on bowiem ogólną charakterystykę przedsiębiorców biorąc po uwagę podział terytorialny, własnościowy, formy prawne etc. Podczas dokonania wpisu również automatycznie stworzony zostaje wniosek o nadanie lub zmianę numeru NIP. Na koniec wystarczy tylko potwierdzić wniosek profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Następnym krokiem jest zamówienie pieczęci firmy, która będzie zawierać nazwę firmy, numer REGON I NIP, formę prawną. Co prawda nie ma żadnych prawnych regulacji co do obowiązku posiadania pieczęci firmowej, natomiast należy podkreślić, że znak pieczątki uwiarygadnia faktury, inne dokumenty, jak i samego przedsiębiorcę.

Kolejnym krokiem jest założenie konta bankowego, aby firmowe pieniądze nie mieszały się z prywatnymi. Dobrze jest więc rozdzielić te dwie kwestie.

Należy również pamiętać, aby wpisu do CEIDG dokonać przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Redakcja digital-finance.pl