Przerwanie urlopu wychowawczego – najważniejsze zagadnienia

Urlop wychowawczy udzielany jest pracownikowi w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ważne jest jednak podkreślenie, że z urlopu wychowawczego może skorzystać osoba będąca zatrudniona w oparciu o umowę o pracę co najmniej 6 miesięcy.

Wymiar urlopu wychowawczego i zasady korzystania

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Niemniej jednak pracownik może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego – ponieważ miesiąc urlopu zarezerwowany jest wyłącznie dla drugiego rodzica (o ile rodzic żyje i posiada prawa rodzicielskie). Urlop ten można wykorzystać w dowolnym czasie, do ukończenia przez dziecko 6 lat. Natomiast w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, wykorzystanie urlop wychowawczego można wydłużyć do 18 roku życia. Rodzice mogą przebywać na urlopie wychowawczym jednocześnie. Należy jednak pamiętać, że okres urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia, natomiast prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy są zawieszone. Urlop ten udzielany jest maksymalnie w 5 częściach.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi zostać sformalizowany na piśmie przez pracownika, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Pracodawca z kolei jest zobowiązany uwzględnić wniosek swojego pracownika. Jeśli termin 21 dni nie został zachowany, pracodawca udziela urlop po upływie 21 dni od złożenia wniosku. Pracownik również może wycofać taki wniosek nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Przerwanie urlopu wychowawczego

Przerwanie urlopu wychowawczego jest najbardziej możliwe. Należy jednak zachować formę pisemną takiej rezygnacji.

Wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego powinien zawierać
– imię i nazwisko pracownika
– dane dziecka, na które urlop został udzielony
– jasną informację o rezygnacji z urlopu
– okres, na jakie został udzielony urlop
– wskazanie daty powrotu do pracy
– datę i podpis pracownika

Wniosek o przerwanie urlopy wychowawczego na podstawie art 186 (3) Kodeksu Pracy jest wiążący dla pracodawcy. Niemniej jednak dopuszczalne są dwie sytuacje dotyczące wniosku o rezygnację z urlopu wychowawczego:
– pierwszą możliwością jest zgoda pracodawcy na powrót pracownika do pracy. Tutaj sytuacja jest klarowna – pracodawca wyraża zgodę i pracownik wraca do pracy w terminie wskazanym we wniosku.
– drugą możliwością jest niewyrażenie zgody przez pracodawcę na powrót do pracy pracownika we wskazanym terminie. Wówczas pracownik z mocy prawa wraca do pracy po upływie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Redakcja digital-finance.pl