Czym jest podsumowanie zawodowe?

Ważnym elementem procesu rekrutacji jest podsumowanie zawodowe. Jest to krótki, zwięzły tekst, którego długość nie przekracza 3 – 4 zdań. Wpis ten ma definiować nasze dotychczasowe osiągnięcia zawodowe, a także nakreślać plany związane z przyszłością naszej kariery.

Podsumowanie zawodowe – wszystko, co warto o nim wiedzieć

Jak sama nazwa wskazuje, podsumowanie zawodowe jest krótkim, kilkuzdaniowym wpisem, którego celem jest spójne i zwięzłe opisanie swojej dotychczasowej kariery zawodowej. W tekście tym powinny znaleźć się informacje dotyczące pełnionych obowiązków, ewentualnych osiągnięć, a także planów na przyszłość. Co więcej, podsumowanie to powinno się znaleźć w CV, choć – i tu ważna porada – nie jest ono punktem obowiązkowym. Element ten stosuje się wówczas, gdy na danym stanowisku jest bardzo duża konkurencja. Dzięki temu kandydat może wybić się poza swoją konkurencję i mieć większe szanse u swojego pracodawcy.

Pytania, na które warto znać odpowiedź

Pracownik, który przygotowuje się do napisania swojego podsumowania zawodowego, musi odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań. Oto one:

1. Na jakie stanowisko aplikuję i czy wymaga ono przewidywalności, czy też dopuszcza możliwość wyróżnienia się na tle szarej konkurencji?

2. Czy jest to praca, którą chcę wykonywać, czy też praca, którą – z różnych względów – muszę wykonywać?

3. Kim chcę być i jak chcę zdefiniować własny profil zawodowy? Uwaga! Wielu pracodawców ceni sobie osoby przewidywalne!

4. Co osiągnąłem w pracy i co jeszcze chcę osiągnąć?

5. Czy jestem gotów na świadczenie pracy w sposób elastyczny i być może zdalny?

Czego nie pisać w podsumowaniu zawodowym?

Jakiekolwiek podsumowanie zawodowe nie powinno zawierać opinii na swój temat lub też na temat ewentualnej, zawodowej konkurencji. Wpis nie może być też swawolny, ani też żartobliwy, choć – co ważne – taką sytuację można dopuścić np. w kontekście niewielkich startupów i specjalistycznych firm. W podsumowaniu nie wolno być też osobą arogancką, oschłą, czy też egzaltującą swoją pewność siebie. Najlepiej, jeśli wpis ten będzie po prostu zbiorem suchych danych, które będą przydatne z punktu widzenia osoby rekrutującej pracowników. Dobrze jest, jeśli w jakiś sposób zachęca on ją do głębszego zapoznania się z profilem zawodowym potencjalnego pracownika.

Podsumowując, napisanie poprawnego i wciągającego podsumowania zawodowego jest bardzo trudne i wymagające. Niemniej warto to zrobić, gdyż krok ten znacznie przybliży nas do zatrudnienia na satysfakcjonującym stanowisku w wymarzonej firmie.

Redakcja digital-finance.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *