Czym jest przelicznik pensji?

Przelicznik pensji, czyli tak zwany kalkulator to wygodne urządzenie, które pozwala oszacować wartość wynagrodzenia. Przeliczniki pensji pełnią zatem rolę informacyjną, a dostęp do nich jest nielimitowany oraz nieodpłatny.

Przelicznik pensji

Kalkulator pensji choć nie powinien być wykorzystywany do profesjonalnego wyliczania wynagrodzeń pracowników w firmie, to z powodzeniem może być stosowany do własnego domowego użytku. Pełni on zatem rolę informacyjną i pokazuje trend kształtowania się wynagrodzenia.

Dostępne funkcje

W zależności od konkretnego narzędzia, przelicznik pensji może obejmować równe funkcje, jednak zazwyczaj sprowadzają się one do obliczenia wynagrodzenia brutto, przeliczenia wynagrodzenia netto oraz wyliczenia zaliczki z tytułu PIT, składek ZUS czy kosztów pracodawcy, które związane są z zatrudnieniem danego pracownika. Co istotne, dostępne aplikacje mają możliwość przeliczania wynagrodzenia w zakresie brutto – netto, jaki i netto – brutto oraz mogą być z powodzeniem wykorzystywane zarówno w przypadku umowy na etacie, jak i w odniesieniu do umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Wyjaśnienie dostępnych funkcji

W przelicznikach pensji operuje się pojęciami wartość netto wynagrodzenia lub wartość brutto wynagrodzenia. Hasła te mogą być niejasne, zwłaszcza dla osoby, która dopiero wkracza na rynek pracy i wymagają wyjaśnienia. Wartość wynagrodzenia netto oznacza zatem kwotę, która powstaje po potrąceniu stosownych obciążeń. Wśród niech wymienić należy choćby składkę na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a także zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to wynagrodzenie, które potocznie nazywane jest pensją na rękę. Wynagrodzenie wyjściowe, które nie uwzględnia konieczności odliczenia wskazanych składek i zaliczek to wynagrodzenie brutto. Koszty pracodawcy to wszystkie te obciążenia, które osoba lub podmiot zatrudniający danego pracownika musi ponieść. Koszty uzyskania przychodu są to wszystkie te wydatki, które ponoszone są w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. Niektóre przeliczniki pensji mają również dodatkowe funkcje, które wynikają z wprowadzanych przepisów prawa. Wśród nich wymienić można choćby opcję PIT zero dla młodych, która związana jest z uwarunkowaniami prawnymi wprowadzonymi wraz z początkiem 2019 roku. Dotyczy ono zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Ponadto, kalkulator wynagrodzenia może również wyliczać składkę wynagrodzenia dla pracownika, który przystąpił do Pracowniczego Planu Kapitałowego.

Redakcja digital-finance.pl