O czym trzeba pamiętać starając się o kredyt na mieszkanie?

Zakup nieruchomości to duże wyzwanie logistyczne, jak i finansowe. Niewiele osób jest w stanie zrealizować ten zakup za gotówkę. Jak przygotować się do zaciągnięcia kredytu na mieszkanie?

Od czego zacząć?

Kredyt na mieszkanie przyznawany jest przez bank w oparciu o dwie wytyczne. Jednym z elementów jest nieruchomość, drugim zdolność kredytowa.

Wybierając nieruchomość należy pamiętać, że bank przyśle swojego rzeczoznawcę, który oceni wartość nieruchomości. Może to oznaczać, że bank nie zgodzi się na udzielenie kredytu w takiej wysokości o jaką będzie wnioskował kredytobiorca.

Kolejnym krokiem w staraniach o kredyt na mieszkanie jest zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Ważny będzie odpis z księgi wieczystej nieruchomości, zaświadczenie z administracji o niezaleganiu z opłatami czynszowymi, dokument potwierdzający prawo własności do lokalu oraz umowa przedwstępna

Należy również pamiętać, że bank nie przyzna kredytu na 100% wartości nieruchomości. Należy być przygotowanym na wniesienie wkłady własnego. Dla banku jest to sygnał, że kredytobiorca jest w stanie oszczędzać.

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Nie zawsze bank chce kredytobiorcy udzielić kredytu w takiej wysokości o jaką występuję klient. Jest kilka sposobów, które pomogą zwiększyć zdolność kredytową.

Pierwszym krokiem w staraniu się o kredyt na mieszkanie powinno być uregulowanie wszystkich wcześniej zaciągniętych pożyczek. Koniecznie trzeba również pamiętać o zlikwidowaniu kart kredytowych, nawet tych z których nigdy nie korzystaliśmy. Dla banku jest to kolejne obciążenie.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie swojej historii kredytowej. Osoby, które mają przeterminowane płatności, znajdują się w BIK- u lub BIG-u mają małe szansę na otrzymanie kredytu na mieszkanie. Należy najpierw spłacić stare zobowiązania dopiero można wystąpić o kredyt.

Bardzo często dochód jest zbyt niski, by bank chciał udzielić kredytu. Warto w takiej sytuacji poszukać dorywczej pracy, która pozwoli uzyskać dodatkowy dochód. Innym rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu wspólnie z członkiem rodziny. Warto pamiętać, że nie musi to być współmałżonek, mogą to być również rodzice lub partner.

W zwiększeniu dochodów może pomóc również zrobienie rozdzielności majątkowej. Jest to konieczne w sytuacji, gdy współmałżonek ma niski dochód lub złą historie kredytową.

Zaciągając kredyt na mieszkanie trzeba również pamiętać, że im dłuższy jest czas spłat rat kredytowych, tym niższe są raty. Dzięki temu można podnieść swoją zdolność kredytową. Trzeba jednak pamiętać, że ostateczny koszt mieszkania będzie wtedy wyższy.

Redakcja digital-finance.pl