Jaka emerytura bez lat pracy – czy wystarczy wiek emerytalny?

Emerytura to świadczenie, które jest wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czy każdemu należy się emerytura? W Polsce, emerytem zostaje się w wieku 60 lat – w przypadku kobiet, 65 lat – w przypadku mężczyzn. Jest to tzw. wiek emerytalny. A jaka emerytura bez lat pracy należy się osobie, która osiągnęła wiek emerytalny?

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy emerytura należy się każdemu?
  • Czy jest możliwa emerytura bez lat pracy?
  • Lata pracy a emerytura – co warto wiedzieć?
  • Jak otrzymać emeryturę bez lat pracy?

Sprawdź też: Czym jest podsumowanie zawodowe?

Czy emerytura należy się każdemu?

Czy każda osoba, która osiągnie wiek emerytalny może liczyć na emeryturę? Niekoniecznie, spełnić należy także inne wymagania, które przewidzieli ustawodawcy.

Mężczyzna, który ukończył 65 rok życia przechodzi na emeryturę, gdy suma lat pracy wyniesie 25. W przypadku kobiet – wiek 60 lat oraz 20 lat pracy. I należy zaznaczyć, że mowa tu o latach pracy, które były objęte tzw. składką ZUS. Osoby, które pracowały „na czarno” lub na umowy, które nie wymagały odprowadzania odpowiednich składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – nie mogą wliczyć tych lat pracy do obliczenia emerytury.

A co w przypadku, gdy osiągnie się wiek emerytalny, pracowało się na umowę o pracę, która gwarantuje odprowadzanie odpowiednich składek, ale staż pracy wynosi mniej niż przewidziano w ustawie? Czy taka osoba nie otrzyma emerytury? Jaka emerytura bez lat pracy?

emerytura bez lat pracy

Czy jest możliwa emerytura bez lat pracy?

Emerytura bez lat pracy nie jest możliwa w przypadku, gdy osoba nie wykonywała żadnej pracy na umowę przez swoje życie. Jednak rzadko kiedy takie sytuacje mają miejsce. Pamiętaj, że emerytura bez lat pracy może nie mieć miejsca. W wyjątkowych sytuacjach możesz ją otrzymać, jednak będzie to niewielka kwota. Jednakże zazwyczaj każdy pracował w swoim życiu przez kilka lat. Należy pamiętać, że dzieją się różne wypadki, które mogą pozbawić nas możliwości wykonywania zawodu. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie pracować ze względu na stan zdrowia to istnieje kilka sposobów, aby otrzymywać świadczenie pieniężne. Możliwe jest również korzystanie z renty. Co to takiego?

Renta to świadczenie pieniężne wypłacane regularnie przez pewien okres czasu. Przysługuje ona osobom, które zostały poszkodowane i nie mogą wykonywać swojej pracy. Może to być choroba nieuleczalna bądź też kontuzja spowodowana wypadkiem. Każda osoba będąca w takiej sytuacji może starać się o rentę. Jednakże nie jest to takie proste. Poza niezdolnością do pracy musimy mieć wypracowany pewien okres czasu. Jest on przede wszystkim uzależniony od naszego wieku. Warto również pamiętać, że nie możemy otrzymywać jednocześnie renty oraz emerytury. Istnieje kilka rodzajów rent, między innymi dzielimy je na stałe oraz okresowe. Jeżeli otrzymamy rentę czasową, to co jakiś czas musimy brać udział w specjalnej komisji, która ustali, czy dalej jesteśmy niezdolni do podjęcia pracy zawodowej.

Zobacz również: Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Dowiedz się, jaką kwotę otrzymasz

Lata pracy a emerytura – co warto wiedzieć?

Aby otrzymać minimalna emeryturę należy przepracować odpowiednią do płci ilość lat oraz osiągnąć wiek emerytalny. Czasem zdarza się, że osoby wchodzące w wymagany wiek emerytalny, nie posiadają odpowiedniego stażu pracy, co za tym idzie, odpowiedniej ilość lat składkowych – czyli tych, w których odprowadzana jest składka ZUS.

Jaka emerytura bez lat pracy należy się takiej osobie? Niestety, taka osoba nie ma zagwarantowanej minimalnej wysokości emerytury. Świadczenie będzie wyliczone zgodnie z ilością przepracowanych lat składkowych. Zdarza się, że są to naprawdę niskie kwoty.

Jak otrzymać emeryturę bez lat pracy?

Warto pamiętać, że ustawodawcy przewidzieli minimalną emeryturę w przypadku, gdy na 3 lata opłacania składek ZUS, przypada nie więcej niż 1 rok bezskładkowy. Takie sytuacje zdarzają się, gdy ubezpieczony korzysta np. z urlopu bezpłatnego, zasiłku chorobowego czy rehabilitacyjnego.

Do lat pracy wlicza się także czas spędzony podczas edukacji. Osoby, które studiowały na uczelniach wyższych mają zaliczone aż 8 lat pracy. Warto o tym pamiętać, gdyż te lata mogą zaważyć na wysokości emerytury.

Z pozoru wydawać się może iż jest to trudne, aby obliczyć jaka emerytura bez lat pracy się należy. Jednak jest to w pełni wykonalne i wiele przypadków pokazuje, że wcale nie takie trudne.

Redakcja digital-finance.pl