Jaka emerytura bez lat pracy – czy wystarczy wiek emerytalny?

Emerytura to świadczenie, które jest wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czy każdemu należy się emerytura? W Polsce, emerytem zostaje się w wieku 60 lat – w przypadku kobiet, 65 lat – w przypadku mężczyzn. Jest to tzw. wiek emerytalny. A jaka emerytura bez lat pracy należy się osobie, która osiągnęła wiek emerytalny?

Czy emerytura należy się każdemu?

Czy każda osoba, która osiągnie wiek emerytalny może liczyć na emeryturę? Niekoniecznie, spełnić należy także inne wymagania, które przewidzieli ustawodawcy.
Mężczyzna, który ukończył 65 rok życia przechodzi na emeryturę, gdy suma lat pracy wyniesie 25. W przypadku kobiet – wiek 60 lat oraz 20 lat pracy. I należy zaznaczyć, że mowa tu o latach pracy, które były objęte tzw. składką ZUS. Osoby, które pracowały „na czarno” lub na umowy, które nie wymagały odprowadzania odpowiednich składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – nie mogą wliczyć tych lat pracy do obliczenia emerytury.
A co w przypadku, gdy osiągnie się wiek emerytalny, pracowało się na umowę o pracę, która gwarantuje odprowadzanie odpowiednich składek, ale staż pracy wynosi mniej niż przewidziano w ustawie? Czy taka osoba nie otrzyma emerytury? Jaka emerytura bez lat pracy?

Lata pracy a emerytura – co warto wiedzieć?

Aby otrzymać minimalna emeryturę należy przepracować odpowiednią do płci ilość lat oraz osiągnąć wiek emerytalny. Czasem zdarza się, że osoby wchodzące w wymagany wiek emerytalny, nie posiadają odpowiedniego stażu pracy, co za tym idzie, odpowiedniej ilość lat składkowych – czyli tych, zw których odprowadzana jest składka ZUS.
Jaka emerytura bez lat pracy należy się takiej osobie? Niestety, taka osoba nie ma zagwarantowanej minimalnej wysokości emerytury. Świadczenie będzie wyliczone zgodnie z ilością przepracowanych lat składkowych. Zdarza się, że są to na prawdę niskie kwoty.

Jak otrzymać emeryturę bez lat pracy?

Warto pamiętać, że ustawodawcy przewidzieli minimalną emeryturę w przypadku, gdy na 3 lata opłacania składek ZUS, przypada nie więcej niż 1 rok bezskładkowy. Takie sytuacje zdarzają się, gdy ubezpieczony korzysta np. z urlopu bezpłatnego, zasiłku chorobowego czy rehabilitacyjnego.
Do lat pracy wlicza się także czas spędzony podczas edukacji. Osoby, które studiowały na uczelniach wyższych mają zaliczone aż 8 lat pracy. Warto o tym pamiętać, gdyż te lata mogą zaważyć na wysokości emerytury.
Z pozoru wydawać się może iż jest to trudne, aby obliczyć jaka emerytura bez lat pracy się należy. Jednak jest to w pełni wykonalne i wiele przypadków pokazuje, że wcale nie takie trudne.

Redakcja digital-finance.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.