Jak stworzyć aplikację na iOS?

Dynamiczny rozwój Internetu i wciąż pojawiające się nowoczesne technologie sprawiają, że usługa projektowania aplikacji mobilnych jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie korzystają z niej nie tylko największe światowe firmy o globalnym zasięgu, ale również liczne mniejsze przedsiębiorstwa. Tworzenie aplikacji iOS oraz Android, czyli dwóch najpopularniejszych systemów operacyjnych na urządzenia mobilne, to standard, który oferuje każda firma IT. Sprawdź, jak przebiega proces tworzenia tego rodzaju produktów cyfrowych.

Dlaczego Twoja firma potrzebuje aplikacji mobilnej?

Aplikacje na urządzenia mobilne to nowoczesne narzędzie, które może znacznie ułatwić pracę menadżerów, sprzedawców i innych pracowników Twojej firmy, używających na co dzień zaawansowanych rozwiązań software’owych. Tego rodzaju aplikacja stanowi również duże ułatwienie w sprawnej komunikacji między członkami zespołu projektowego. Za jej pośrednictwem możliwe jest bowiem szybkie i wygodne komunikowanie się z przełożonymi i pozostałymi osobami odpowiedzialnymi za realizację danego przedsięwzięcia. To również pomocne narzędzie do tworzenia kompleksowych list zadań, do których wszyscy uczestnicy projektu mają swobodny wgląd, dzięki czemu kolejne etapy prac przebiegają bezproblemowo i są na bieżąco nadzorowane. Nowoczesne aplikacje mobilne o czytelnych, przejrzystych interfejsach to zatem gwarancja szybszego, sprawniejszego i efektywniejszego realizowania firmowych zadań.

Jak wygląda proces tworzenia aplikacji iOS?

Analiza wstępna i omówienie potrzeb klienta

Tworzenie aplikacji iOS każdorazowo powinno rozpocząć się od szczegółowej analizy firmy danego klienta i ustalenia jego indywidualnych potrzeb, wymagań, a także nadrzędnych celów biznesowych. W następnym kroku warto przygotować kompleksową specyfikację projektu i ustalić listę niezbędnych funkcjonalności, jakie powinna posiadać projektowana aplikacja mobilna. Ustalenie tej kwestii pozwoli na bardziej precyzyjną estymację budżetu, która stanowi nadzwyczaj ważną sprawę w procesie tworzenia aplikacji iOS. Problem niedoszacowania funduszy utrudnił bowiem efektywną realizację niejednego projektu IT. Mając te informacje, można przygotować dokładny harmonogram poszczególnych prac.

Design aplikacji

Design interfejsu to z pewnością kluczowy element w procesie projektowania aplikacji. UX/UI produktu cyfrowego jest niezwykle istotny, ponieważ z przeważającej części aplikacji na urządzenia mobilne korzysta się poza biurem. Z tego względu ich czytelność, intuicyjność i prostota obsługi okazują się bardzo ważne. Źle zaprojektowany design aplikacji może ponadto skutecznie zniechęcić użytkowników do korzystania z niej. Warto zatem przygotować szczegółowe makiety interfejsu, które pokażą klientowi, jak będzie prezentować się wizualnie jego przyszła aplikacja iOS.

Architektura aplikacji

Mając zaprojektowany design aplikacji, można zająć się jej architekturą. Aplikacje na iOS zwykle wykorzystują model MVC (ang. model-viev-controller pattern). Jest to architektura, która polega na podziale aplikacji na kilka osobnych części, wśród których wymienia się: UI, dane oraz kod, pozwalający na jej efektywny rozwój w przyszłości. Wówczas przygotowuje się także specyfikację do wdrożenia projektowanej aplikacji do App Store tak, aby tworzony produkt spełniał wszelkie wytyczne w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.

Tworzenie aplikacji iOS polega zwykle na tym, że programiści projektują najpierw jej wersję MVP, czyli minimalną wartość produktu po to, aby wprowadzić stworzone rozwiązanie na rynek i sprawdzić, czy zdobędzie zainteresowanie użytkowników. To rozwiązanie pozwala lepiej oszacować szansę na powodzenie aplikacji i ocenić, czy warto w nie inwestować.

Redakcja digital-finance.pl