Co to jest leasing i jak czym się charakteryzuje?

O leasingu mówi się zwykle, że jest jednym z najpopularniejszych źródeł finansowania, z jaki można się zetknąć na polskim rynku. Jest wysoko ceniony przez duże przedsiębiorstwa, nie stronią od niego jednak również te osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Leasing znany jest z tego, że pozwala na rozwijanie działalności przy jednoczesnym braku konieczności angażowania dużych środków własnych. Gdy jednak pojawia się pytanie o to, co to jest leasing, nie każdy umie prawidłowo na nie odpowiedzieć. Czas to zmienić!

Leasing – próba definicji

Leasing najłatwiej jest opisać jako formę finansowania, która zawiera w sobie zarówno elementy charakterystyczne dla kredytu, jak i te, które są typowe dla dzierżawy. Można dzięki niemu finansować poważne inwestycje, a jednocześnie nie trzeba wcale angażować dużych środków własnych należących do firmy. Umowa leasingowa zawsze jest zawierana na czas określony. Tak długo, jak obowiązuje, przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy, leasingobiorca zaś możliwość korzystania z niego opłaca dzięki miesięcznym lub kwartalnych rat. Co warte podkreślenia, podmiot zainteresowany wzięciem danego przedmiotu w leasing może, po upływie czasu wskazanego w umowie, wykupić przedmiot leasingu. Zwykle już na etapie omawiania szczegółów umowy ustala się, z jakimi kosztami będzie wiązać się takie przedsięwzięcie.

Leasing i jego rodzaje

Mówiąc o leasingu konieczne jest stosowane każdorazowo uściślenie zmuszające do określenia, czy mamy na myśli leasing operacyjny, czy też finansowy. Podstawową różnicą jest w takim przypadku prawo do odpisów amortyzacyjnych. Gdy mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym musimy pamiętać o tym, że przedmiot umowy jest zawsze przekazywany w użytkowanie na określony czas, a minimalny okres trwania umowy to 40 procent tak zwanego normatywnego okresu amortyzacji. Mówiąc o leasingu finansowym należy podkreślić, że nie ma mowy o ograniczeniach prawnych odnoszących się do czasu trwania umowy. Ten może być dowolny, choć zwykle jest on również zbliżony do tego, co nazywa się okresem amortyzacji. W tym ostatnim przypadku przywilej dokonywania odpisów amortyzacyjnych przechodzi zresztą na osobę decydującą się na skorzystanie z leasingu, podczas gdy leasing operacyjny daje takie prawo firmie leasingowej.
Warto podkreślić i to, że leasing nie musi dotyczyć jedynie środków transportu oraz maszyn przemysłowych. Firmy świadczące tego rodzaju usługi są wyjątkowo elastyczne, w leasing można więc wziąć także szereg innych rozwiązań.

Redakcja digital-finance.pl